See english version below

Musiken måste komma inifrån, den måste uttrycka och väcka både tankar och känslor.

Under många år har jag som musiker och tonsättare arbetat i olika traditioner.
Jag har svårt att värdera intrycken olika högt eller lågt, alltsammans är musik som jag har hållit på med, punkt, slut.

Ett konstnärskap måste ytterst handla om att hitta sin egen röst och att sedan odla den och låta den bära dit den vill.

För mig är inte musik någon vetenskap. För mig är musiken mycket större än så. Den är liv, kärlek, andlighet, mystik…
Den låter sig inte förklaras i vetenskapliga termer.

English version

¨Music has to come from within and it must express as well as arouse thoughts and emotions.

For many years I’ve worked as a musician and a composer in different traditions.

I find it very hard to put values, high or low, on all those musical impressions. It’s all music that I’ve been working with, that’s all.

At the end of the day being an artist should be about finding the voice that is your own, cultivate it and let it lead you wherever it’s going.

To me music is no science, it’s so much greater than that; It’s life, love, spirituality, mysticism……..
It won’t let itself be explained terms of science.¨