Aktuellt / News

26/10 2021 Grieg, Leipzig, kl. 18 00, Duo Gelland framför satser ur ¨Para dos violines¨.

2/2 2021 BKA Theater, Berlin, kl. 20 10, Streamad konsert. Cecilia Gelland, viola, framför ¨Violations¨

13/11 URUK Västerås Konserthus kl. 12 15, Uruppförande av ¨Violations¨ för viola solo. Cecilia Gelland, viola

Cancelled 18/11 DeGeergymnasiets aula, Norrköping, kl. 19 00. Stockholms Saxofonkvartett framför ¨SXQ II¨

24/11 2019, Stockholms Stora Synagoga, kl 17, uruppförande av ¨Lasst das Wort stehn!¨ , text: Karl Wolfskehl, Judiska församlingens och Kulturrådets beställningsverk. Medverkande: John Erik Elebys kammarkör, Britta Snickars, Lena Swanberg, Olof Olofsson, Elias Aaron Johansson, Isidoro Abramovicz, Eva Lindal, Bo Pettersson, Jacob Kellerman, Björn Malmqvist, Mats Jansson, Dirigent: John Erik Eleby

26/3 2020, DeGeergymnasiets aula, Norrköping, kl. 19 00, Svensk Musikvår Norrköping, Stockholms Saxofonkvartett framför SXQ II, Cancelled