Aktuellt / News

24/11 2019, Stockholms Stora Synagoga, kl 17, uruppförande av ¨Lasst das Wort stehn!¨ , text: Karl Wolfskehl, Judiska församlingens och Kulturrådets beställningsverk. Medverkande: John Erik Elebys kammarkör, Britta Snickars, Lena Swanberg, Olof Olofsson, Elias Aaron Johansson, Isidoro Abramovicz, Eva Lindal, Bo Pettersson, Jacob Kellerman, Björn Malmqvist, Mats Jansson, Dirigent: John Erik Eleby

26/3 2020, DeGeergymnasiets aula, Norrköping, kl. 19 00, Svensk Musikvår Norrköping, Stockholms Saxofonkvartett framför SXQ II, Cancelled